Nawigacja

Konferencje CBA z okazji 9 grudnia

II Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna. Dobre praktyki w zakresie wspierania transparentności w sektorze publicznym i prywatnym – Warszawa 9.12.2011

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji odbyła się II Konferencja antykorupcyjna zorganizowana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne przy wsparciu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Wewnętrznych.

,,Dobre praktyki w zakresie wspierania transparentności w sektorze publicznym  i prywatnym – II Międzynarodowa konferencja antykorupcyjna” – to kolejne spotkanie stanowiące dobre forum integracji oraz debaty różnych służb oraz instytucji zainteresowanych szeroką profilaktyką i walką z korupcją.

Tym razem konferencja odbyła się w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Wzięło w niej udział 200 zaproszonych gości, przedstawicieli instytucji i organizacji, które zajmują się zwalczaniem i zapobieganiem korupcji w Europie. Wydarzenie to miało również wymiar międzynarodowy – do Warszawy z tej okazji przyjechali reprezentanci instytucji antykorupcyjnych z wielu państw m.in. z Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec, Węgier czy Wielkiej Brytanii.

Po krótkiej części plenarnej prace kontynuowano w następujących grupach roboczych:

1.      Granice prowokacji w sprawach korupcyjnych – zagrożenia i możliwości

2.      Nowe kierunki i tendencje w zakresie profilaktyki zjawiska korupcji

3.      Europejski pakiet antykorupcyjny – perspektywa Unii Europejskiej oraz rozwiązania krajowe

 

Pobierz Materiały pokonferencyjne

 

do góry