Nawigacja

Konferencje CBA z okazji 9 grudnia

I Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna – Warszawa 9.12.2010

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji, w dniu 9 grudnia 2010 r. odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna zorganizowana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne we współpracy z MSWiA i innymi agendami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Konferencja odbyła się w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wzięło w niej udział blisko 300 zaproszonych gości, wśród których byli przedstawiciele ministerstw i organów centralnych, służb i wymiaru sprawiedliwości, reprezentanci świata nauki oraz organizacji pozarządowych, dla których wspólnym mianownikiem jest dobro kraju i przeciwdziałanie zagrożeniu jakie stanowi korupcja. Wydarzenie to miało również wymiar międzynarodowy – do Warszawy z tej okazji przyjechali przedstawiciele instytucji antykorupcyjnych z wielu państw m.in. z Litwy, Łotwy oraz Rumunii.

Była to wspólna debata integrująca antykorupcyjne działania różnych służb i instytucji sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego, które dostrzegają niszczycielską siłę korupcji i są zainteresowane szeroką profilaktyką i walką z korupcją. Wspólne obchody dają nadzieję na projektowanie i promowanie wspólnych, najlepszych rozwiązań, a także dostarczą okazji do omówienia licznych nurtujących tematów oraz wymiany doświadczeń.

Pobierz materiały pokonferencyjne

do góry