Nawigacja

w Polsce

Instytut Kościuszki

Instytut Kościuszki - think-tank kreujący nowe idee dla Polski i Europy - jest niezależnym, pozarządowym instytutem naukowo-badawczym o charakterze non-profit. Opierając się na pogłębionej, interdyscyplinarnej analizie, Instytut propaguje rozwiązania w postaci rekomendacji programowych i ekspertyz, których odbiorcami są instytucje unijne, rządowe i samorządowe, polscy i europejscy politycy, media, przedsiębiorcy oraz inne zainteresowane osoby.

Misją Instytutu Kościuszki jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju i bezpieczeństwa Polski, jako aktywnego członka Unii Europejskiej oraz partnera sojuszu euroatlantyckiego.

Instytut Kościuszki pragnie być liderem pozytywnych przemian, tworzyć i przekazywać najlepsze rozwiązania dla Polski i Europy, a także dla sąsiadujących krajów budujących państwo prawa, społeczeństwo obywatelskie i gospodarkę wolnorynkową.Instytut Kościuszki

do góry