Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Stowarzyszenie Stop Korupcji

 

 

Stowarzyszenie "Stop Korupcji" zostało założone w 2003 roku. Jest antykorupcyjną organizacją pozarządową o charakterze ogólnopolskim. Biuro Krajowe stowarzyszenia mieści się w Opolu, a oddziały regionalne znajdują w największych polskich miastach – m.in. w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Toruniu i Zielonej Górze. Jedynym i wyłącznym źródłem dotychczasowego finansowania jego działalności są darowizny członków stowarzyszenia i jego sympatyków.

Celem stowarzyszenia jest zapobieganie zjawiskom korupcji i łamaniu prawa. Działa ono na rzecz przejrzystości życia publicznego. Propaguje uczciwość i etyczne zasady w życiu publicznym oraz standardy nowoczesnego państwa prawa. Współpracuje m.in. z Transparency International Polska, Centrum Adama Smith'a, Association of Certified Fraud Examiners - Poland Charter.

Dotychczasowe osiągnięcia w działalności antykorupcyjnej:

  • 4 października 2003 roku zorganizowała I Ogólnopolski Kongres Antykorupcyjny w Toruniu. Wśród gości i prelegentów byli między innymi: Julia Pitera - prezes Transparency International Polska, Andrzej Sadowski - Centrum Adama Smith'a, prof. Andrzej Zybertowicz, prof. Grzegorz Górski, prof. Jerzy Przystawa, Prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki, poseł na Sejm RP Maciej Płażyński.
  • Latem 2003 roku stworzyła Pierwszy Polski Wortal Antykorupcyjny: www.stopkorupcji.pl, który dziennie odwiedza do kilkuset osób.
  • Dzięki współpracy z Prezydentem Miasta Opola Ryszardem Zembaczyńskim i Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w Warszawie 16 grudnia 2003 roku zorganizowała w Opolu pierwszy w polskiej administracji pilotaż aukcji elektronicznych. Zaprezentowany tam system obsługi elektronicznych aukcji jest aktualnie najnowocześniejszym tego typu rozwiązaniem na świecie. Pierwszy raz w Polsce i w Europie Środkowo - Wschodniej system ten został wypróbowany w Opolu.
  • „Stop Korupcji" jako pierwsza organizacja pozarządowa podpisała porozumienie z Fundacją Odpowiedzialność Obywatelska o poparciu reformy podatkowej, przygotowanej przez niezależny instytut gospodarczy Centrum Adama Smith'a.

Działalność stowarzyszenia "Stop Korupcji" jest przykładem wykorzystania najbardziej efektywnych metod zwalczania korupcji. Stowarzyszenie przywiązuję dużą uwagę do edukacji obywatelskiej, współpracy z organami ścigania oraz niezależnymi mediami w celu informowania opinii publicznej. Prowadzi i wspiera wszelkie inicjatywy edukacyjne wspólnie z młodzieżą gimnazjalną, ponadgimnazjalną, akademicką oraz z przedsiębiorcami i urzędnikami państwowymi. Zdaniem przedstawicieli stowarzyszenia, największą przeszkodą w skutecznej walce z korupcją jest bierność polskich obywateli, a co za tym idzie milczące przyzwolenie na korupcję oraz bezsilność organów władzy publicznej w egzekucji prawa.

 

Stowarzyszenie Stop Korupcji

do góry