Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Batory o monitoringu wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji w Polsce

Fundacja im. Stefana Batorego, podczas odbywającej się w dniu 11 lutego 2015 r. konferencji, zaprezentowała raport z Monitoringu wdrażania w Polsce Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji. Konwencja ta została podpisana przez Polskę w 2003 r. i ratyfikowana w 2006 r.

Raport stanowi analizę wdrożenia wybranych artykułów Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (United Nations Convention Against Corruption – UNCAC), zawartych w III jej rozdziale (Kryminalizacja i stosowanie prawa), które zespół uznał za kluczowe dla polityki antykorupcyjnej w Polsce. Raport został opracowany w celu uzupełnienia oficjalnej oceny implementacji Konwencji w Polsce, realizowanej przez polski rząd z Organizacją Narodów Zjednoczonych.

Autorzy opracowania  zaprezentowali ocenę realizacji Konwencji, koncentrując się na przepisach dotyczących usankcjonowania podstawowych typów przestępczości korupcyjnej, zakazu obrotu i konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstwa, ochrony sygnalistów, wyspecjalizowanych organów antykorupcyjnych, a także współpracy między służbami oraz współpracy między sektorem prywatnym i organami ścigania w zakresie walki z korupcją.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, tylko 6 z 15 poddanych ocenie przepisów uznano za w pełni wdrożone.  Pozostałych za takie nie można uznać z uwagi na sformułowane wobec nich istotne zastrzeżenia.

Stopień wdrożenia poszczególnych artykułów poddanych ocenie obrazuje poniższe zestawienie:

Źródło: Fundacja im. Stefana Batorego, Realizacja wybranych postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji w Polsce,  Warszawa 2015. http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Odpowiedzialne%20Panstwo/UNCAC.pdf  [dostęp: 12.02.2015]

 

Wśród najważniejszych rekomendacji i priorytetów przyszłych działań znalazły się:

1. W obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi i dostępu do informacji –  postulaty zintensyfikowania przez rząd współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz środowiskami badaczy i ekspertów zajmującymi się problematyką korupcji i polityki antykorupcyjnej, a szczególnie Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciw korupcji. Autorzy opracowania wskazują na takie działania informacyjne dotyczące Konwencji, jak:

  • publikacja i przetłumaczenie na język polski pełnej wersji raportu z oceny konwencji;
  • stworzenie strony internetowej jej poświęconej;
  • lepsze przygotowanie kolejnego etapu oceny.

2. W obszarze implementacji przepisów konwencji do prawa krajowego – potrzeba pilnej interwencji w zakresie:

  • karalności podmiotów zbiorowych,
  • ochrony sygnalistów,
  • wzmocnienia Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu.

Źródło: batory.org.pl

 

Opublikowano w dniu 12.02.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry