Nawigacja

Sprawozdania CBA

Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2011 roku

Centralne Biuro Antykorupcyjne opublikowało "Informację o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2011 roku". Obowiązek corocznego opracowania takiego sprawozdania nakłada na instytucję ustawa.

Jak można przeczytać w raporcie, Centralne Biuro Antykorupcyjne w 2011 r. skupiło swoją aktywność na przeciwdziałaniu zagrożeniom dla kluczowych zamówień publicznych, procesów prywatyzacyjnych oraz realizacji programów rządowych, w szczególności objętych „tarczą antykorupcyjną”. Zadania Biura w tym zakresie zostały rozszerzone o osłonę projektów inwestycyjnych w obszarze infrastruktury energetycznej. Osłoną objęto także wykorzystywanie środków unijnych oraz realizację Polskiego Programu Energetyki Jądrowej. Ze względu na finalizowanie inwestycji związanych z EURO 2012 skupiano się w dużej mierze na kontroli procedur odbioru, a także na działaniach operatorów stadionów, od których w znacznym stopniu zależy ich utrzymanie po zakończeniu mistrzostw.

 

do góry