Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Serbia: Plan walki z korupcją

Szefowa serbskiej Agencji Antykorupcyjnej (Anti-Corruption Agency), Zorana Markovic, w wywiadzie dla Eur Activ Serbia przedstawiła swój plan na uodpornienie tamtejszych instytucji państwowych na korupcję. Zwraca także uwagę, że aktualnie obowiązujące ustawodawstwo w sposób niedostateczny chroni tzw. whistleblowerów.

Agencja, która formalnie rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 2010 roku stoi przed wysokimi oczekiwaniami dotyczącymi walki z korupcją.


W czerwcu tego roku serbski parlament przyjął ustawę dotyczącą finansowania partii politycznych, która ma sprzyjać przejrzystości w tym obszarze. Dodatkowo, rok 2012 jest w Serbii rokiem wyborczym. Markovic zapowiedziała, że w związku z tym, iż instytucja, której szefuje posiada kompetencje do monitorowania finansowania partii politycznych, zamierza do tematu podejść poważnie, choć nie ukrywa, że będzie to praca od podstaw.

Zdaniem Markovic, szeroko rozpowszechniona, tak zwana drobna korupcja, z którą serbscy obywatele spotykają się na co dzień, jest po części wynikiem pewnych przyzwyczajeń. Jak podkreśliła, stanowisko instytucji jest takie, że nie ma drobnej i poważnej korupcji. W każdym przypadku jest to naruszenie przepisów prawa oraz brak poszanowania dla obowiązujących zasad i procedur. Drobna korupcja jest rezultatem niejasnych procedur wewnętrznych, a także zbyt dużej uznaniowości w podejmowaniu decyzji. To zadaniem instytucji jest zapewnienie obywatelowi dostępu do świadczeń bez oczekiwania na zapłatę za nie.

Według Markovic, jednym z problemów, który pozostaje nieuregulowany jest ochrona prawna demaskatorów (whistleblowerów). Podkreśliła, że w wydanych w ramach poprzedniej rundy ewaluacyjnej dla Serbii rekomendacjach, GRECO zaleciła wzmocnienie praktycznych mechanizmów służących ochronie sygnalistów. Jak mówi Markovic, tworzenie przepisów regulujących kwestie ochrony demaskatorów już zostały rozpoczęte.

Ku końcowi mają się także prace nad nową 5-letnią strategią antykorupcyjną, mającą obowiązywać do roku 2016. Dokument zawierać ma jasno sprecyzowane cele w obszarze walki z korupcją. Jak powiedziała Markovic, dokument ma trafić do parlamentu przed końcem grudnia tego roku, zgodnie z ustanowionym przez serbski rząd ostatecznym terminem.

W maju tego roku Serbska Minister Sprawiedliwości Snezana Malovic wypowiadając się na temat nowej strategii antykorupcyjnej przyznała, że walka z korupcją stanowi jeden z kluczowych obszarów rozpatrywanych w zakresie akcesji Serbii do Unii Europejskiej, stąd też konieczne jest zrobienie wszystkiego, co spowoduje zredukowanie korupcji do minimum. Jak dodała wówczas Malovic, przepisy dotyczące finansowania partii politycznych pozwolą uczynić duży krok w tym zakresie. Przyznała także, że w momencie, gdy korupcja stanowi zagrożenie dla kraju, jej tłumienie nie może być zadaniem tylko dla jednej instytucji. W związku z tym minister zapowiedziała wówczas zintensyfikowaną pracę wszystkich organów państwowych, w szczególności ministerstw, policji i prokuratury tak, by Serbia mogła zredukować alarmujący poziom korupcji.

Markovic zaś oceniając poziom współpracy z organami państwowymi przyznaje, że jest ona  wolniejsza, niż z innymi instytucjami. Jak powiedziała, są instytucje i ministerstwa, które reagują szybko, są też takie, które reagują wolniej. To zawsze może ulec poprawie, na co Agencja kładzie nacisk, dodała.


Źródła:
http://www.euractiv.com/europes-east/anti-corruption-boss-whistleblowers-fare-serbia-interview-508897
http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=76364
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2011/06/15/feature-03


 

 

 

 

do góry