Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bank Światowy musi się bardziej postarać

Audyt implementacji strategii antykorupcyjnej Banku Światowego z roku 2007 wykazał, iż instytucja powinna bardziej skoncentrować się na państwach, którym pomaga.

W dniu 31 sierpnia 2011 roku Independent Evaluation Group (IEG), niezależny organ audytorski Grupy Banku Światowego opublikował raport oceniający implementację przyjętej w 2007 roku strategii na rzecz dobrych rządów i przeciwdziałania korupcji. Poddane analizie zostały w nim działania Banku we wspomnianym obszarze, jak również ich skuteczność i zasadność.

 


W opinii ekspertów w swoich dotychczasowych działaniach w ramach strategii Bank Światowy zbyt mocno skupiał się na podnoszeniu własnego potencjału antykorupcyjnego, na zabezpieczaniu swoich instytucji przed tego typu zagrożeniem i dbaniu o własną reputację. Zbyt mały nacisk kładziony był natomiast na rozwój zdolności do radzenia sobie z groźbą korupcji ze strony organów państw, którym Bank pomaga.

W raporcie przyznano, że były inicjowane działania na rzecz rozwoju i umacniania jakości w sektorze publicznym. Bank potroił liczbę państw w których planuje podjęcie inicjatyw na rzecz umocnienia i usprawnienia instytucji państwowych. Jednakże teraz przyszła kolej na przygotowanie konkretnych przedsięwzięć w tej materii, na przejście od słów do czynów.

Położenie większego nacisku na budowę zdolności antykorupcyjnych na miejscu, pozwoli państwom-biorcom pomocy wykształcić zdolności do samodzielnego radzenia sobie z przestępczością korupcyjną. Jak podkreśla na wstępie raport, państwa właściwie zarządzane są lepiej przygotowane do prowadzenia polityki nastawionej na rozwój czy zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców. Konsekwencja, której teraz działaniom Banku potrzeba, daje nadzieję, że zmiany, które wspiera i które inicjuje zakorzenią się na trwałe nawet po wycofaniu się tej instytucji z danego kraju.

Independent Evaluation Group w swoich działaniach i ocenach jest niezależna. Podlega bezpośrednio pod Radę Dyrektorów Wykonawczych, organ nadzorujący bieżącą działalność Grupy Banku Światowego. Ustalenia IEG nie są wiążące, jednak poddawane są pod dyskusję na forum organu.

 Źródło:

http://ieg.worldbankgroup.org/

 

 

Pliki do pobrania

do góry