Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Tajlandzkie banki łączą siły w walce z korupcją

Dziewięć komercyjnych banków podpisało Antykorupcyjną Deklarację Tajlandzkiego Instytutu Dyrektorów. Określa ona rzeczywiste i sprecyzowane kroki, do których podjęcia zobowiązują się jej sygnatariusze. Dokument stanowi jeden z elementów kampanii pn. Wspólne Działanie Przeciw Korupcji.

Tajlandzki Instytut Dyrektorów (Thai Institute of Directors - IOD) zbudował koalicję sektora prywatnego, którą współtworzą największe tajlandzkie przedsiębiorstwa oraz najbardziej znaczące stowarzyszenia biznesowe, połączone wspólnym zobowiązaniem walki z korupcją.

Kolejne podmioty - 9 tajlandzkich banków - przystąpiły do koalicji 27 marca 2012 roku, współtworząc ją z krajowymi, a także międzynarodowymi firmami, takimi jak PTT, Thai Airways, Siam Cement, Shin Corporation, Toshiba Thailand, Pfizer Thailand i Siemens Thailand.

Jednym ze stowarzyszeń należącym do antykorupcyjnej koalicji Tajlandzkiego Instytutu Dyrektorów jest Stowarzyszenie Bankierów Tajlandzkich (Thai Bankers' Association - TBA). Wszystkie dziewięć banków, które podpisały Deklarację, należy do TBA. Aktualnie do antykorupcyjnej koalicji IOD należy 15 tajlandzkich banków, stanowiąc jednocześnie pełną reprezentację TBA.

Podkreślając wagę tego wydarzenia, stojący na czele IOD Bandid Nijathaworn przyznał, że to znaczący krok w walce z korupcją, szczególnie, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia przyłączyli się do koalicji. Wchodząca w skład zarządu IOD Khunying Jada Wattanasiritham dodała, że kampania ta jest aktualnie najważniejszą wspólną inicjatywą w Tajlandii.

Firma lub stowarzyszenie podpisujące Antykorupcyjną Deklarację przyjmuje zobowiązanie implementacji silnej polityki antykorupcyjnej oraz przeprowadzania kontroli w ramach działania swojej organizacji. Dodatkowo zobligowana jest do kierowania członków kadry zarządzającej oraz pionów Compliance* na antykorupcyjne szkolenia.

Istotne jest, że członkowie koalicji mają obowiązek poddawania się zewnętrznej weryfikacji realizacji podjętych zobowiązań. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, podmiot zostaje wykluczony z koalicji.

Źródło:

http://www.cipe.org/blog/2012/03/29/thai-banks-join-anti-corruption-effort/* ang. compliance - pl. zgodność, stosowanie się do; działające w firmach piony Compliance odpowiedzialne są za przestrzeganie przepisów prawa oraz norm etycznych we wszystkich przedsięwzięciach, w które zaangażowana jest dana firma

 

 

 

do góry