Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bank Światowy chwali Gruzję

Bank Światowy chwali Gruzję za skuteczną walkę z korupcją w sektorze publicznym i obalenie mitu o kulturowym jej uwarunkowaniu oraz stawia ten kraj za wzór dla innych państw.

Organizacja w opublikowanym z końcem stycznia 2012 roku dokumencie określa osiągnięcia władz w Tbilisi w ograniczaniu zjawiska korupcji urzędniczej mianem wyjątkowego sukcesu. Przede wszystkim wdrożone reformy dowiodły, iż korupcja nie musi być niejako przyrodzoną cechą danych narodów i państw, jako produkt ich kultury i tradycji. Nie mniej ważne jest jednak stwierdzenie, że wiele aspektów tej skutecznej kampanii może zostać przeniesionych na grunt innych państw borykających się z porównywalnymi problemami.


Raport nosi tytuł "Zwalczanie korupcji w administracji publicznej. Kronika gruzińskich reform" (Fighting Corruption in Public Services: Chronicling Georgia's Reforms) i dotyczy reform podjętych przez administrację prezydenta Saakashvilego od Rewolucji Róż z 2003 roku. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytania o podwaliny osiągniętego sukcesu, trwałość wprowadzonych zmian i możliwość powielenia ich w zmienionych warunkach innego państwa.

Analiza podjętych przez gruzińskie władze reform oparta została o studia przypadków oraz wywiady z byłymi i obecnymi funkcjonariuszami publicznymi. Dane na potrzeby opracowania pochodziły m.in. od policji drogowej, urzędów skarbowych i celnych, administracji lokalnej, jak również państwowych uczelni wyższych (w zakresie rekrutacji).

Do wspomnianego 2003 roku korupcja była, zdaniem autorów, wszechobecna. Łapówki trzeba było płacić za wydawanie praw jazdy czy paszportów, uzyskanie pozwoleń i koncesji czy wysłania dzieci na państwowe uniwersytety. Jednakże polityka zera tolerancji w krótkim czasie pozwoliła wydatnie ograniczyć skalę tego zjawiska. W raporcie zidentyfikowano 10 czynników, które pozwoliły osiągnąć ten rezultat.

  • determinacja po stronie polityków/decydentów,
  • budowa zaufania społecznego na wczesnym etapie,
  • równoległe działania na wszystkich płaszczyznach,
  • wymiana kadr,
  • ograniczenie roli państwa,
  • stosowanie nieszablonowych rozwiązań,
  • ścisła koordynacja,
  • adaptacja zagranicznych rozwiązań do warunków krajowych,
  • wykorzystanie najnowszych technologii,
  • nadanie strategicznej roli komunikacji i wymianie informacji.

W opinii autorów, aczkolwiek żadne z powyższych działań nie jest nowatorskie ani przełomowe, to jednak ich kombinacja, kompleksowość oraz tempo wdrażania reform przyczyniły się do ostatecznego sukcesu. Jednak, by zmiany nabrały trwałego charakteru, konieczne będzie jeszcze dokończenie procesu reform instytucjonalnych tak, by zmiany okazały się nieodwracalne.
 Źródła:

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:23101050~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:4607,00.html

http://www.bloomberg.com/news/2012-01-31/georgian-graft-measures-destroy-corruption-myth-world-bank-says.html

http://www.straitstimes.com/BreakingNews/World/Story/STIStory_761662.html

 

 

 

do góry