Nawigacja

Strategie Antykorupcyjne na Świecie

Strategia Antykorupcyjna Republiki Serbii

Wybierz temat

Część I.Charakterystyka

 
1. Definicja korupcji

Korupcja jest to zależność oparta na nadużyciu władzy w sektorze publicznym lub prywatnym w celu uzyskania korzyści dla siebie samego lub innej osoby2. Międzynarodowe standardy


2.1 Osiągnięte międzynarodowe standardy

-         Konwencja UN Przeciw Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej

-        Prawnokarna Konwencja o Korupcji (RE)

-         Konwencja Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa

2.2  Podpisane porozumienia

- Konwencja RE przeciw Korupcji

2.3  Uczestnictwo w inicjatywach przeciw korupcji

-         GRECO – Grupa Państw Przeciw Korupcji

-         PACO – Program Przeciw Korupcji i Przestępczości zorganizowanej

-         OCTOPUS – Program przeciw Korupcji i przestępczości zorganizowanej w Europie Południowo- Wschodniej

-         SPAI – Pakt Stabilizacyjny Inicjatywa Antykorupcyjna dla Europy Południowej

-         MONEYVAL – Komitet Specjalny Rady Europy

-         SEECP – Proces Współpracy w Europie Południowej

 

2.4 Przyszłe niezbędne standardy

Następujące umowy międzynarodowe zostały ratyfikowane:

-         Konwencja Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji

-         Cywilnoprawna Konwencja o Korupcji

-         Protokół Dodatkowy do Prawnokarnej Konwencji o Korupcjido góry