Nawigacja

Działania UZP w RPPK 2014-2019

„Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych uwzględniające nowe dyrektywy UE i ich wpływ na praktykę udzielania zamówień” – Kraków 18.05.2016

W dniu 18 maja 2016 r. w Krakowie odbyła się konferencja „Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych uwzględniające nowe dyrektywy UE i ich wpływ na praktykę udzielania zamówień”.

Konferencja zorganizowana została przez Urząd Zamówień Publicznych w ramach cyklu działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, spowodowanej wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektyw unijnych.

Przedsięwzięcia edukacyjne związane są z wdrożeniem przepisów dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.: dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych oraz dyrektywy 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, pod adresem uzp.gov.pl.

Źródło: uzp.gov.pl

Zobacz też Harmonogram działań edukacyjno-informacyjnych UZP

 

Opublikowano w dniu 19.05.2016 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry