Nawigacja

Prawo w praktyce

4 listopada 2011 Antykorupcyjny Certyfikat dla Agencji Rynku Rolnego

4 listopada 2011

17 lutego bieżącego roku Agencja Rynku Rolnego otrzymała certyfikat, potwierdzający wdrożenie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Dokument przyznany został przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Na swojej stronie internetowej Agencja cytuje słowa Ministra Marka Sawickiego, obecnego podczas wręczenia certyfikatu występującemu w imieniu Agencji Prezesowi ARR Władysławowi Łukasikowi. Jak mówił minister, zapobieganie korupcji jest jednym z priorytetów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przypomniał o przyjętych przez Radę Europy Dwudziestu Zasadach Wiodących w Walce z Korupcją, które, jak powiedział, mają charakter rekomendacji dla wszystkich członków Rady, również dla Polski.

Działania związane z opracowaniem Wymagań System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym zostały rozpoczęte w 2006 roku. Wraz z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji, przy konsultacjach Ministerstwa Sprawiedliwości, w pracach uczestniczyła również Krajowa Izba Gospodarcza. Autorom zaś przyświecała idea stworzenia narzędzia, które pozwoliłoby zapobiegać zagrożeniom o charakterze korupcyjnym a w konsekwencji prowadziło do ich wyeliminowania.

Wymagania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, będące własnością Krajowej Izby Gospodarczej oraz Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. opublikowano w lipcu 2007 roku.


W informacji podanej na stronie internetowej instytucji, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji podkreśla, że decyzja o wdrażaniu systemu nie jest równoznaczna z tym, że w organizacji dochodzi do korupcji. "Oznacza ona, że kierownictwo organizacji potrafi identyfikować potencjalne zagrożenia korupcyjne i zobowiązuje się im skutecznie przeciwdziałać", możemy przeczytać na stronie PCBC S.A.

Źródła: www.arr.gov.pl, www.pcbc.gov.pl

do góry