Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kronika prawa

LUTY 2014

Od 18 lutego 2014 r. obowiązuje:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej  (Dz.U.2014.160) 

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

 

Od 15 lutego 2014 r. obowiązuje:

Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (Dz.U.2014.180)

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (Dz.U.2014.179)

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

 

Od 7 lutego 2014 r. obowiązuje:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

(Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)

 

Od 5 lutego 2014 r. obowiązuje:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 roku, podpisanego w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r. (Dz.U.2014.97)

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Nowym Jorku dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U.2014.96)
 

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Belize o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 16 maja 2013 r. (Dz.U.2014.95)

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

 

do góry