Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kronika prawa

STYCZEŃ 2014

Od 31 stycznia 2014 r. obowiązuje:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.U.2014.79)

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

 

Od 17 stycznia 2014 r. obowiązuje:

Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.1567)

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

Od 15 stycznia 2014 r. obowiązuje:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych (Dz.U.2013.1730)

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym (Dz.U.2013.1711)

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U.2013.1735)

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej (Dz.U.2013.1710)

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.U.2013.1306)

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

 

 

do góry