Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kronika prawa

GRUDZIEŃ 2013

Od 28 grudnia 2013 r. obowiązuje:

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.1646)

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

 

Od 27 grudnia 2013 r. obowiązuje:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz.U.2013.1527)

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

 

Od 24 grudnia 2013 r. obowiązuje:

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.1473)

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

 

Od 21 grudnia 2013 r. obowiązuje:

Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r. (Dz.U.2013.1464)

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

 

Od 5 grudnia 2013 r. obowiązuje:

Ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.1351)

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

do góry