Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kronika prawa

PAŹDZIERNIK 2013

Od 30 października 2013 r. obowiązuje:

Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisane w Ottawie dnia 14 maja 2012 r. (Dz.U.2013.1371)

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

 

Od 23 października 2013 r. obowiązuje:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz.U.2013.1220)

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2013.1218)

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

 

Od 10 października 2013 r. obowiązuje:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin (Dz.U.2013.1134)

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

do góry