Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kronika prawa

SIERPIEŃ 2013

Od 28 sierpnia 2013 r. obowiązuje:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz.U.2013.920)

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

Od 17 sierpnia 2013 r. obowiązuje:

Ustawa z dnia 14 czerwca 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r. (Dz.U.2013.881)

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

Od 3 sierpnia 2013 r. obowiązuje:

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Andorra la Vella dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz.U.2013.828)

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

Od 2 sierpnia 2013 r. obowiązuje:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U.2013.821)

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U.2013.822)

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

 

 

do góry