Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kronika prawa

LIPIEC 2013

Od 8 lipca 2013 r. obowiązuje:

Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2013.662)

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

 

Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje:

Rozporządzenie Rady (UE) NR 216/2013  z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 69 z 13.3.2013)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

(Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)

do góry