Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Polska

III Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – Kraków 9–10.10.2017

W dniach 9–10 października 2017 r. w Krakowie odbędzie się III Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC. DEALING WITH CYBER DISRUPTION.

Konferencja stanowi już cykliczne wydarzenie o charakterze public policy conference, poświęcone strategicznym aspektom cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwa.

Misją CYBERSEC jest wspieranie procesu budowy europejskiego systemu cyberbezpieczeństwa. Spotkania mają na celu tworzenie platformy współpracy pomiędzy rządami, organizacjami międzynarodowymi oraz kluczowymi podmiotami sektora prywatnego.

Na podstawie odbywających się rozmów i prowadzonych analiz, określane są wyzwania dotyczące bezpieczeństwa w przestrzeni cyfrowej, tworzone praktyczne rekomendacje zwiększające efektywność walki z cyberzagrożeniami, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym (NATO, Unia Europejska, poszczególne kraje oraz sektory), a także inicjowane propozycje nowych regulacji prawnych w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz wzmocnienia międzynarodowej współpracy w tym zakresie.

Zagadnienia poruszane w ramach CYBERSEC obejmują następujące ścieżki tematyczne:

– Państwo, której celem jest budowanie wielopodmiotowej współpracy oraz wspieranie procesu tworzenia strategii publicznych związanych z cyfryzacją i cyberbezpieczeństwem;

– Obrona, koncentrująca się wokół zwiększania zdolności do cyberobrony w obliczu narastających zagrożeń wynikających z funkcjonowania współczesnych państw w cyberprzestrzeni;

– Przyszłość, ogniskująca się wokół definiowania trendów, szans i wyzwań, a także tworzenia cyberinnowacji i rozwoju

społeczeństwa informacyjnego.

– Biznes, której celem jest określenie roli sektora prywatnego w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa oraz analiza kluczowych trendów związanych z rynkiem cyberproduktów i usług.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie poświęconej Forum, pod adresem https://cybersecforum.eu/pl.

Źródło: https://cybersecforum.eu/pl

 

Opublikowano w dniu 18.09.2017 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

  • III Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – Kraków 9–10.10.2017
    III Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – Kraków 9–10.10.2017
do góry