Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Polska

„System przeciwdziałania korupcji jako element RPPK 2014-2019" – Warszawa 7.06.2016

W dniu 7 czerwca 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja "System przeciwdziałania korupcji jako element RPPK 2014-2019". Organizatorem wydarzenia było Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Celem konferencji było rozpowszechnienie wiedzy i wskazanie narzędzi, służących przeciwdziałaniu zagrożeniom korupcyjnym w organizacjach. W ramach konferencji przedstawione zostały m.in.:

  • najważniejsze zagadnienia oraz korzyści i wyzwania związane z wdrażaniem Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK),
  • założenia nowej normy ISO 37001 dotyczącej systemu zarządzania korupcją,
  • założenia i działania w ramach "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019",
  • działalność profilaktyczna Centralnego Biura Antykorupcyjnego, mająca na celu ograniczanie ryzyka pojawiania się zdarzeń o charakterze korupcyjnym,
  • założenia i działania programu Odpowiedzialne Państwo Fundacji im. S. Batorego.

Wydarzenie dedykowane było przedstawicielom urzędów administracji publicznej, w szczególności pełnomocnikom zarządu i koordynatorom działań antykorupcyjnych w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019 (RPPK 2014–2019).

Źródło: www.pcbc.gov.pl

 

Opublikowano w dniu 8.06.2016 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry