Nawigacja

Badania opinii społecznej

Opinia społeczna o korupcji w Polsce

W dniach 8-19 kwietnia 2010 roku Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków liczącej 1056 osób badanie „Opinia publiczna o korupcji i lobbingu w Polsce”.

Wybierz temat

Aktualnie korupcja jest dużym problem społecznym w opinii 87% respondentów, w tym dla 44% - bardzo dużym. Jest to wynik niższy od zeszłorocznego o 2 punkty procentowe, co wskazuje na to, iż od 2004 roku, kiedy korupcja była dużym problemem społecznym dla 95% badanych, utrzymuje się tendencja spadkowa.

 

 

Jak Pan(i) sądzi, czy korupcja w Polsce jest problemem dużym czy małym?

 

Źródło: CBOS, badanie przeprowadzone w dniach 8-19 kwietnia 2010, N=1056

*pominięto odpowiedzi "trudno powiedzieć"

 

 


Respondenci pytani byli także o to, które dziedziny życia są ich zdaniem najbardziej skorumpowane. Wśród najczęściej wskazywanych znalazła się polityka (60%) oraz służba zdrowia (58%). Na dalszych miejscach wymieniano urzędy gminne, powiatowe i wojewódzkie (31%), sądy i prokuraturę (29%), urzędy centralne i ministerstwa (26%), policję (15%), przedsiębiorstwa państwowe (13%), firmy prywatne (8%), banki (3%) oraz szkolnictwo wyższe (3%).

Po raz pierwszy uczestników badania pytano o korupcję w wojsku, co miało związek z nagłośnioną przez media sprawą przetargów wojskowych, jednak tylko 1% osób wskazał tę kategorię.

 

 

Co jakiś czas mówi się o korupcji w różnych dziedzinach naszego życia społecznego. W których z wymienionych dziedzin, Pana(i) zdaniem, korupcja występuje najczęściej?

 

Źródło: CBOS, badanie przeprowadzone w dniach 8-19 kwietnia 2010, N=1056

 

 Przekonanie o tym, że to polityka jest najbardziej skorumpowaną sferą życia publicznego było najsilniejsze w 2004 roku, kiedy to osiągnęło 64% wskazań. W 2006 roku nastąpiła poprawa społecznej oceny polityków i tylko 35% badanych wskazywało tę dziedzinę, co najprawdopodobniej miało związek z wygraną wyborów parlamentarnych przez PIS, głoszący m.in. hasło walki z korupcją. Jednak od 2007 roku można zaobserwować stały wzrost liczby osób uważających polityków za najbardziej podatnych na korupcję.

Odsetek osób uważających, że służba zdrowia jest najbardziej skorumpowana już od 5 lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Systematycznie poprawia się natomiast postrzeganie sądów, prokuratury oraz policji.

Nieco ponad połowa respondentów (55%) uważa, że problem korupcji jest równie częstym zjawiskiem na szczeblu lokalnym, jak  i centralnym. 25% osób twierdzi, że korupcja występuje częściej na szczeblu centralnym, a 11 % że na lokalnym. Obraz wyłaniający się z tegorocznych badań, jest bardzo zbliżony do tego sprzed 15 lat.

 

 

do góry