Nawigacja

Badania opinii społecznej

CBOS: Opinie o korupcji w Polsce

W lipcu 2013 roku Centrum Badania Opinii Społecznej opublikowało komunikat „Opinie o korupcji w Polsce” z badania przeprowadzonego w dniach 6–12 czerwca 2013 roku na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski liczącej 1010 osób.

Wybierz temat

Zgodnie z wynikami przeprowadzonego sondażu, aktualnie korupcja jest dużym problem społecznym w opinii 83% respondentów, w tym dla 40% - bardzo dużym.


Jest to wynik niższy o 4 punkty od uzyskanego podczas poprzedniego badania przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku, kiedy korupcja była uważana za duży problem społeczny przez 87% respondentów. Jak podkreślają jednak autorzy badania, nie zmienia to faktu, że korupcja nadal stanowi duży problem społeczny dla ogromnej większości społeczeństwa.

Wskazania ankietowanych według terminów prowadzonych badań obrazuje w tym zakresie poniższy wykres.

Jak Pan(i) sądzi, czy korupcja w Polsce jest problemem dużym czy małym?Źródło: CBOS, badanie przeprowadzone w dniach 6–12 czerwca 2013, N=1010

*  „dużym” ( "bardzo dużym" i „raczej dużym”), „małym” ( „raczej małym” i „bardzo małym” )


 
Jak informują autorzy badania, percepcja nasilenia zjawiska korupcji w Polsce jest stosunkowo mało zróżnicowana społecznie. Przekonanie, że korupcja jest dużym problemem dominuje we wszystkich analizowanych grupach. Osoby najlepiej zarabiające częściej niż te uzyskujące niższe dochody oraz najlepiej wykształcone cześciej niż mające wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe, wskazują na niewielkie znaczenie korupcji. Więcej takich opinii odnotowano także wśród ankietowanych zatrudnionych w przedsiębiorstwach państwowych i instytucjach publicznych niż wśród pracowników firm prywatnych oraz spółek właścicieli prywatnych i państwa.

Zdaniem respondentów korupcja najczęściej występuje wśród polityków – tak uważa 62% badanych oraz w służbie zdrowia – takie zdanie prezentuje 53% pytanych Polaków. W następnej kolejności wśród obszarów najbardziej narażonych na korupcję znalazły się w opinii respondentów wymiar sprawiedliwości i prokuratura (31%), sektor urzędników szczebla lokalnego (27%), policja (21%), urzędy centralne i ministerstwa (18%), firmy państwowe (13%) oraz firmy prywatne (9%). Zdaniem ankietowanych obszarami najmniej podatnymi na korupcję są szkolnictwo i nauka (3%), bankowość (2%) oraz wojsko (1%).

Co jakiś czas mówi się o korupcji w różnych dziedzinach naszego życia społecznego. W których z wymienionych dziedzin Pana(i) zdaniem, korupcja występuje najczęściej?Źródło: CBOS, badanie przeprowadzone w dniach 6–12 czerwca 2013, N=1010

*  pominięto odpowiedzi "w firmach państwowych", „w firmach prywatnych”, „w szkolnictwie i nauce”, „w bankach”, „w wojsku”, „gdzie indziej”, „trudno powiedzieć”

 

 

do góry