Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KE zaostrzy sankcje za nadużycia finansowe

Przygotowany przez KE projekt Dyrektywy zakłada zaostrzenie kar za nadużycia finansowe, a także ujednolica ramy prawne przewidziane dla ścigania i sankcjonowania przestępstw finansowych popełnianych ze szkodą dla unijnego budżetu.

Zmiany zaproponowano po to, by sprawcy przestępstw nie korzystali na różnicach wynikających z systemów prawnych poszczególnych państw członkowskich.

Projekt dyrektywy przewiduje wprowadzenie wspólnych definicji pojęć oszustwa oraz przestępstw powiązanych, takich jak korupcja, sprzeniewierzenie środków, pranie pieniędzy, czy utrudnianie przetargów publicznych ze szkodą dla budżetu Unii Europejskiej. Propozycje Komisji Europejskiej przewidują także ustanowienie minimalnego poziomu kar, w tym pozbawienia wolności oraz ujednolicenie okresów przedawnienia.

 

 

 

do góry