Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

FIFA robiła zbyt mało

FIFA w przeszłości nie wykazywała się dostatecznym zdecydowaniem przy zajmowaniu się korupcyjnymi doniesieniami w jej szeregach. Obecne propozycje również oceniane są, jako zbyt zachowawcze.

Światowa Federacja Futbolu przedstawiła na konferencji prasowej w dniu 30 marca 2012 roku raport z działalności specjalnej komisji, która miała przyjrzeć się dotychczasowej działalności organizacji i zaproponować reformy w odpowiedzi na zarzuty korupcyjne w jej łonie. Komisja pracowała pod przewodnictwem Marka Pietha, antykorupcyjnego eksperta OECD i jej ustalenia nie są całkowicie dla FIFA przychylne.

Przede wszystkim wytknięto Federacji podejmowanie niewystarczających działań, by jednoznacznie i do końca wyjaśnić pojawiające się oskarżenia korupcyjne pod adresem jej członków. Na przykładzie sprawy domniemanego przekupstwa przy przyznawaniu praw do organizacji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w latach 2018 oraz 2022 stwierdzono, że doniesienia nie zostały należycie zbadane, zaś wymierzone kary częściowe i zbyt łagodne. Natomiast doniesienia prezesa angielskiego związku piłki nożnej o nieprawidłowościach, jakich mieli dopuścić się członkowie FIFA przy przyznawaniu imprezy na rok 2018, w ogóle nie podjęto.

W swoim raporcie Pieth zawarł również rekomendacje dotyczące reformy organizacyjnej Federacji, która miałaby uczynić ją bardziej przejrzystą i odporną na korupcję. Zaproponował m.in. Komisję ds. Etyki, która zajmowałaby się rozpatrywaniem korupcyjnych oskarżeń. Składać by się ona miała z 2 izb, z których jedna podejmowałaby zadania wyjaśniające wszelkie okoliczności, druga zaś wydawałaby na podstawie ustaleń werdykt. Pracę Komisji nadzorować miałaby osoba niezależna, niewywodząca się ze środowiska FIFA. Kolejną sugestią było ograniczenie liczby kadencji jej prezydenta do 2 (rządzący obecnie FIFA Sepp Blatter jest w trakcie swojej 4 kadencji).

Blatter wyraził ogólne zadowolenie z przedstawionego dokumentu, jednakże uchylił się od wyrażenia całkowitego poparcia dla przedstawionych w nim tez i propozycji. Nie odniósł się też do wytkniętych FIFA zaniedbań z przeszłości. Jako historyczny moment dla organizacji otrąbił natomiast akceptację dla pomysłu Komisji ds. Etyki w kształcie zaproponowanym przez Pietha.

Swoje rozczarowanie po prezentacji raportu wyraziła Transparency International, która w początkowym etapie uczestniczyła w konsultacjach na temat kształtu przyszłej reformy FIFA. Jej zdaniem raport zawiera zbyt wiele znaków zapytania, zaś podejście do zapobiegania korupcji nie tworzy spójnej całości. W opinii TI Federacja zmarnowała szansę do wyrażenia zdecydowanego antykorupcyjnego stanowiska.

 Źródła:

http://www.independent.co.uk/sport/football/news-and-comment/fifa-accused-of-failing-to-look-into-corruption-charges-7604024.html

http://blogs.wsj.com/corruption-currents/2012/03/30/fifa-announces-anti-corruption-reform-plans/

 

 

do góry