Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Zawiadomienie po kontroli w Lubelskim Urzędzie Skarbowym

Kontrolę umorzeń podatkowych w Lubelskim Urzędzie Skarbowym Delegatura CBA w Lublinie podjęła w kwietniu br. Kontrolerzy Biura sprawdzali m.in. decyzje o umorzeniu wybranych zaległości podatkowych i innych należności wobec budżetu państwa z lat 2013–2017 podjęte przez ten urząd, a dotyczące zarówno firm, jak i osób fizycznych.

  • Zawiadomienie po kontroli w Lubelskim Urzędzie Skarbowym
    Zawiadomienie po kontroli w Lubelskim Urzędzie Skarbowym

Kontrola zakończyła się w połowie sierpnia. Do tej pory trwało m.in. przygotowywanie i przedstawianie końcowych wniosków kontrolowanym. CBA złożyło także w listopadzie br. do Prokuratury Okręgowej w Lublinie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby odpowiedzialne w Lubelskim Urzędzie Skarbowym za podjęcie jednej z decyzji podatkowych dotyczących kwoty ponad 15,2 mln zł. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że mogło dojść do wyrządzenia szkody w mieniu Skarbu Państwa w tej właśnie wysokości. 

Wykazane przez CBA nieprawidłowości dotyczyły 2013 r. i 2014 r. Wówczas Urząd zdecydował o umorzeniu gminie Lublin 12,8 mln zł nienależnie otrzymanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, które powinien zwrócić podatnikowi.  W sumie, wraz z opłatami i odsetkami,  gminie Lublin umorzono zaległości w wysokości ponad 15,2 mln zł.

Ustalenia CBA wskazują, że Gmina Lublin, która nie była w tej sprawie podatnikiem, miała obowiązek zwrotu podatku od czynności  cywilnoprawnych z powodu uprzedniego zwrotu tego podatku przez Lubelski Urząd Skarbowy dla podatnika, którym była PGE SA, z tytułu podwyższenia kapitału akcyjnego i późniejszego jego anulowania.

Z posiadanych informacji wynika, że wbrew przepisom ustawy o finansach publicznych umorzona Gminie Lublin należność nie została wykazana w obwieszczeniu ogłaszanym w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Obecnie sprawa jest w prokuraturze, lubelska Delegatura CBA czeka na dalsze decyzje.  

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Zobacz artykuł na stronie CBA

 

Opublikowano w dniu 4.12.2018 r. 

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry