Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Śledztwo ws. GetBack. Rośnie liczba zatrzymanych

Wspólne działania warszawskiej Delegatury CBA i Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Agenci CBA zatrzymali biznesmena, który powoływał się na wpływy w służbach specjalnych i miał doprowadzić do rozpowszechnienia przez media informacji kompromitujących większościowego akcjonariusza GetBack SA To już 10. zatrzymany w ciągu ostatnich czterech tygodni intensywnego śledztwa dotyczącego licznych nieprawidłowości w działaniu grupy kapitałowej GetBack SA.

  • Śledztwo ws. GetBack. Rośnie liczba zatrzymanych
    Śledztwo ws. GetBack. Rośnie liczba zatrzymanych

Śledztwo prowadzone przez Delegaturę CBA w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczy m.in. wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów w obrocie gospodarczym na szkodę spółki GetBack SA, systemowego wyprowadzania milionów złotych ze spółki na podstawie pozornych umów w celu osiągnięcia korzyści osobistej, ukrywania dowodów oraz posługiwania się podrobionymi dokumentami. Sprawa obejmuje także przestępstwa manipulacji instrumentami finansowymi i podawania do publicznej wiadomości nieprawdy o działaniach spółki.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali biznesmena, który działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, m.in. wspólnie i w porozumieniu z byłym Prezesem Zarządu GetBack SA oraz byłym dyrektorem zarządzającym GetBack SA.

Mężczyzna usłyszał już w prokuraturze zarzuty. Ustalenia CBA i prokuratury wskazują, że biznesmen, powołując się na wpływy w służbach specjalnych, w zamian za korzyść majątkową w wysokości nie mniejszej niż 3 mln zł w gotówce, miał podjąć działania, których celem było m.in. doprowadzenie do przeszukania w siedzibie większościowego akcjonariusza spółki GetBack SA. To z kolei miało spowodować rozpowszechnianie przez media informacji kompromitujących tego akcjonariusza.

Aby ustalone środki mogły zostać wypłacone, zawarto pozorną umowę „o świadczeniu usług”. Do nielegalnych działań, będących przedmiotem postępowania, doszło w pierwszej połowie 2018 r.

Już wcześniej w śledztwie wykonano szereg czynności – funkcjonariusze Biura przesłuchali łącznie ponad 70 osób, w tym urzędników Komisji Nadzoru Finansowego i pracowników spółki GetBack SA, zabezpieczyli tomy dokumentacji oraz dane elektroniczne. 16 czerwca br. na lotnisku Chopina agenci z warszawskiej Delegatury CBA zatrzymali Konrada K. – byłego Prezesa Zarządu GetBack SA, a w swoim domu na warszawskim Ursynowie Piotra B. – przedstawiciela podmiotu gospodarczego, który współpracował z byłym Prezesem Zarządu GetBack SA.

Były prezes GetBack SA Konrad K. usłyszał zarzuty dotyczące m.in. usiłowania doprowadzenia Polskiego Funduszu Rozwoju SA do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem, poprzez wprowadzenie w błąd, co do faktycznej kondycji finansowej spółki GetBack SA i przedłożenia nierzetelnych dokumentów w celu uzyskania przez GetBack SA pożyczki w kwocie 250 mln zł. Kolejny zarzut dotyczy wyrządzenia spółce GetBack SA szkody majątkowej na ponad 15 mln zł w związku z niewykonanymi a opłaconymi, pozornymi umowami o świadczenie usług doradczo-marketingowych przy emisji obligacji oraz o współpracy. Inny zarzut dotyczy realizacji umowy „o świadczeniu usług w zakresie bezpieczeństwa w biznesie”, w tym przypadku powstała szkoda to co najmniej 7 mln zł. Zatrzymany przez CBA Piotr B. usłyszał zarzuty dotyczące tej umowy i działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Były prezes GetBack SA usłyszał także zarzut przestępstw dotyczących publicznego rozpowszechnienia nieprawdziwych danych w raporcie bieżącym spółki, które mogły wprowadzać w błąd, co do wartości instrumentów finansowych emitowanych przez spółkę GetBack SA, wbrew zakazowi takich manipulacji na rynku. Szczegóły zarzutów w swoim komunikacie przekazała prokuratura.

26 czerwca warszawscy agenci CBA zatrzymali  dwoje kolejnych podejrzanych: Katarzynę M. – byłą Dyrektor Biura Zarządu spółki GetBack SA oraz Szczepana D.-M. – prezesa Polskiego Domu Maklerskiego. Była Dyrektor Biura Zarządu spółki GetBack SA jest podejrzana o niszczenie dokumentów spółki, zacieranie śladów popełnionych przestępstw i pomaganie ich sprawcom w uniknięciu odpowiedzialności karnej. Miała ona także instruować osoby powiązane z GetBack SA, co zrobić, aby skutecznie zniszczyć posiadane przez nich dowody. Prezesowi Polskiego Domu Maklerskiego – Szczepanowi D.-M. prokurator zarzucił m.in. działanie wspólnie i w porozumieniu z byłym prezesem zarządu GetBack SA oraz podejrzanym Konradem K., na szkodę tej spółki. Według ustaleń śledczych był on współtwórcą sieci spółek, które na podstawie pozornych umów służyły do wyprowadzenia z GetBack SA kwot stanowiących mienie wielkiej wartości.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali także Warszawie i w województwie mazowieckim byłych członków zarządu GetBack SA: wiceprezes Annę P., Marka P. i Bożenę S., brata podejrzanej S. Dariusza S. oraz Kingę M.-J, która podpisała pozorną umowę na szkodę spółki, opiewająca na ponad 4 mln zł. Zarzuty przedstawione tej piątce zatrzymanych przez CBA dotyczą m.in. wyrządzenia spółce GetBack SA szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, przywłaszczenia z GetBack kwoty ponad 2 mln zł poprzez przelew bez tytułu prawnego, posłużenia się podrobionymi uprzednio dokumentami żądania wcześniejszego wykupu obligacji GetBack SA oraz pozornej umowy na ponad 4 mln zł. Śledczy ustalili, że zatrzymane osoby działały w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu między innymi z byłym Prezesem Zarządu GetBack SA.

9 zatrzymanych wcześniej przez CBA osób decyzją sądu zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec jednej osoby zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 1 mln zł, dozór Policji i zakazu opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.

Czynności w tym wielowątkowym śledztwie trwają. Analizowany jest materiał dowodowy, ujawniane nowe okoliczności sprawy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Piotr Kaczorek, CBA

Zobacz artykuł na stronie CBA

 

Opublikowano w dniu 11.07.2018 r. 

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry