Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

OECD Global Anti-corruption & Integrity Forum

Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, dr Grzegorz Ocieczek, wziął udział w dorocznym Forum Antykorupcyjnym OECD.

  • OECD Global Anti-corruption & Integrity Forum
    OECD Global Anti-corruption & Integrity Forum
  • Na zdjęciu z Zastępcą Szefa CBA (po lewej) Ambasador, Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy OECD - Prof. Aleksander Surdej

Globalne Forum OECD ds. Antykorupcji i Integralności jest publiczną, wielostronną platformą Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, która kształtuje dialog antykorupcyjny między rządami, kręgami politycznymi, sektorem prywatnym, społeczeństwem obywatelskim i środowiskiem akademickim.

Głównymi tematami tegorocznego Global Anti-corruption & Integrity Forum były: kształtowanie środowiska sprzyjającego uczciwości/integralności w sferach rządowych, biznesie i społeczeństwie, stymulowanie uczciwej konkurencji, wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju, jak również zmniejszanie nierówności i działanie na rzecz zwiększania korzyści z globalizacji.

W trakcie spotkań przedstawiciele administracji rządowych prezentowali rozwiązania z zakresu przeciwdziałania korupcji wśród urzędników i promowania etyki w ich krajach. Uczestnicy rozmawiali też o tym, w jaki sposób skutecznie mierzyć poziom uczciwości administracji rządowych państw członkowskich OECD. W pracach grup wzięli udział przedstawiciele Szefa Służby Cywilnej oraz przedstawiciel instytucji wiodącej w zakresie prewencji i działań antykorupcyjnych w Polsce – Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Zastępca Szefa CBA dr Grzegorz Ocieczek, adiunkt UKSW, zabrał głos w dyskusji podczas panelu dotyczącego korupcji w sporcie. Minister Ocieczek przedstawił doświadczenia CBA w zwalczaniu korupcji w sporcie w Polsce oraz poruszył zagadnienie dotyczące korupcji w zakładach sportowych. W sesji wzięli udział m.in. Zastępca Ministra Sportu Francji oraz Dyrektor ds. Prawnych OECD.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Zobacz artykuł na stronie CBA

 

Opublikowano w dniu 5.04.2018 r. 

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry