Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Studia Podyplomowe Prawa Antykorupcyjnego INP PAN

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk podjął inicjatywę opracowania specjalistycznego programu kształcenia, a następnie przeprowadzenia elitarnych studiów podyplomowych poświęconych zagadnieniom przeciwdziałania i zwalczania korupcji.

  • Studia Podyplomowe Prawa Antykorupcyjnego INP PAN
    Studia Podyplomowe Prawa Antykorupcyjnego INP PAN

Inicjatywa stanowi wyjście naprzeciw fundamentalnym potrzebom profesjonalnego wzmacniania kompetencji i postaw antykorupcyjnych w korpusie służbie cywilnej, wpisując się jednocześnie w Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji. Przedsięwzięcie to zostało także objęte patronatem honorowym Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Nadrzędnym założeniem przyjętym przez zespół ekspertów odpowiedzialnych za opracowanie tego projektu naukowego, było rygorystyczne powiązanie programu szkoleniowego, starannie dobranych, cieszących się uznaniem środowiskowym, wykładowców (zarówno przedstawicieli nauki, jak również praktyków – funkcjonariuszy CBA) oraz wyselekcjonowanej grupy adresatów. W przyjętym założeniu grupę tę stanowić będą członkowie korpusu służby cywilnej, czyli jednolitej formacji urzędniczej, w stosunku do której zastosowanie znajdują przepisy tej samej pragmatyki urzędniczej, w tym także w części dotyczącej aspektów etycznych i antykorupcyjnych.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Studiów Podyplomowych Prawa Antykorupcyjnego można się zapoznać na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych, dostępnej pod adresem www.inp.pan.pl lub telefonicznie w sekretariacie studiów: (22) 657 27 75.

Źródło: www.inp.pan.pl

 

Opublikowano w dniu 29.08.2017 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry