Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

UZP: Wyniki kontroli zamówień współfinansowanych ze środków UE

Urząd Zamówień Publicznych opublikował wyniki przeprowadzonych w 2014 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

UZP informuje, że w 2014 r. do Urzędu wpłynęło 266 wniosków o kontrolę zamówień współfinansowanych ze środków UE. Wnioski kierowali przede wszystkim wykonawcy  – 117 wniosków, ale także instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy unijnych w Polsce – 82 wnioski.

Jak wynika z zawartego w opracowaniu zestawienia, wnioskodawcy podnosili zarzuty:

 • dotyczące oceny ofert – 114 wniosków,
 • dotyczące opisu warunków udziału w postępowaniu – 30 wniosków,
 • dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – 45 wniosków,
 • dotyczące trybu udzielenia zamówienia – 7 wniosków,
 • dotyczące braku stosowania ustawy Pzp – 3 wnioski,
 • dotyczące unieważnienia postępowania – 9 wniosków,
 • dotyczące zapisów ogłoszenia o zamówieniu lub siwz – 33 wnioski,
 • dotyczące zmian umowy – 11 wniosków,
 • dotyczące realizacji umowy – 20 wniosków,
 • dotyczące innych kwestii (np. szacowanie wartości zamówienia, termin składania ofert, powiązania między zamawiającym a wykonawcą) – 41 wniosków,
 • dotyczące innych kwestii niż regulowane przepisami ustawy Pzp – 4 wnioski.

W 2014 r. Prezes Urzędu przeprowadził 219 kontroli zamówień współfinansowanych ze środków unijnych (w 2013 r. – 256 kontroli), zaś łączna wartość objętych kontrolą zamówień wyniosła prawie 32 mld zł.

W wyniku przeprowadzonych kontroli w 153 przypadkach  (70% z 219) nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp. W 66 skontrolowanych postępowaniach (30% z 219) stwierdzono naruszenia ustawy Pzp, w tym 22 kontrole (10% z 219) wykazały naruszenia nie mające wpływu na wynik postępowania, natomiast 44 kontrole (20% z 219) wykazały naruszenia mogące mieć wpływ na wynik postępowania.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią opracowania.

Źródło: Urząd Zamówień Publicznych,  Wyniki przeprowadzonych w 2014 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 2015, www.uzp.gov.pl

 

Opublikowano w dniu 27.03.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry