Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Razem przeciw korupcji

Pod hasłem Razem przeciw korupcji w dniach 18-19 listopada po raz trzeci odbyła się konferencja służb mundurowych. Organizatorem była Izba Celna w Olsztynie, a patronat nad przedsięwzięciem sprawował Dyrektor Departamentu Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier Ministerstwa Finansów.

Wzięli w niej udział przedstawiciele Służby Celnej z Ministerstwa Finansów, izb celnych w Olsztynie, Białymstoku, Przemyślu, Białej Podlaskiej, Straży Granicznej, Policji, CBŚ, ABW, CBA, prokuratury, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Fundacji im. Stefana Batorego, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz biznesu. Specjalnym gościem była Alina Hussein – doradca prezesa NIK, która w szczególnie ważny sposób naświetliła rolę kontroli państwowej w przeciwdziałaniu korupcji. Wśród zaproszonych prelegentów byli również przedstawiciele służb do walki z korupcją w szeregach funkcjonariuszy celnych z Wielkiej Brytanii - Andrew Pavlinic - Dyrektor Siatki Oficerów Łącznikowych oraz z Niemiec - Andre Rolshoven - Oficer Łącznikowy Celny Ambasady.

W trakcie konferencji przedstawiano praktyczne doświadczenia, wnioski, obserwacje, dobre praktyki i antykorupcyjne rozwiązania systemowe poszczególnych służb, w tym strategię polskiej Służby Celnej w zakresie przeciwdziałania korupcji, wskazywaną przez uczestników konferencji jako przykład zastosowania skutecznych rozwiązań o widocznych efektach.

Prezentowano główne rodzaje występujących mechanizmów korupcjogennych, a także dyskutowano o konkretnych działaniach przeciwdziałających łapownictwu, oszustwom i przekupstwu. Wszyscy uczestnicy podkreślali, że walka z korupcją jest ważna tak samo jak profilaktyka tego obszaru, a najwyżej ocenione zostały konkretne przykłady działań i dobrych praktyk.

Podkreślano, że szczególnie istotna w zwalczaniu korupcji jest stała współpraca i partnerstwo między służbami. Mundurowi zgodzili się, że narzędzia, jakimi dziś dysponują dają możliwość do skutecznego ograniczania korupcji.

Na konferencji dyskutowano także o współdziałaniu w obszarze kontroli wewnętrznej policji, straży granicznej i służb celnych oraz podejmowaniu wspólnych inicjatyw uodparniających na korupcję struktury organizacyjne i funkcjonariuszy pracujących w tych służbach.

Omawiając mechanizmy i metody komunikowania się ze środowiskiem zewnętrznym w zakresie wskazywania obszarów potencjalnie korupcyjnych i wypracowywania rozwiązań ograniczających zjawisko korupcji podkreślano, że eliminowanie w służbach korupcji to obowiązek i jednoznaczne oczekiwanie ze strony jej interesariuszy i społeczeństwa.

W podsumowaniu konferencji zidentyfikowano wnioski wskazujące, że najważniejszymi filarami skuteczności oddziaływań antykorupcyjnych jest: kształtowanie etycznych postaw, eliminowanie pokus oraz sprawny nadzór i kontrola.


Zobacz artykuł na stronie Służby Celnej

 

Opublikowano w dniu 27.11.2014 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry