Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet

Od 1999 r., dzień 25 listopada jest oficjalnie obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Właśnie tego dnia rozpoczyna się również, trwająca do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), ogólnoświatowa Kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy”.

Kampania ma na celu podniesienie świadomości na temat przemocy ze względu na płeć oraz wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet.

Przemoc wobec kobiet stanowi jedną z najbardziej drastycznych form dyskryminacji. Zgodnie z zaprezentowanymi w marcu bieżącego roku badaniami Europejskiej Agencji Praw Podstawowych w Polsce około 19% kobiet między 18 a 72 rokiem życia doświadczyło przemocy ze strony męża lub partnera. Statystycznie oznacza to, że około trzy i pół miliona kobiet w Polsce, przynajmniej raz w swoim życiu, padło ofiarą przemocy fizycznej. Jednocześnie, jak wynika z danych za rok 2013 zbieranych przez Policję w ramach działań podjętych w procedurze „Niebieskie karty”, liczba kobiet - ofiar przemocy, wyniosła 58 310. Natomiast statystyki sądowe za ten rok identyfikują jedynie 13 782 kobiet jako pokrzywdzone przestępstwami kwalifikowanymi w ramach przemocy w rodzinie. Zestawienie tych danych pokazuje nam jak duża liczba kobiet pozostaje sama, bez pomocy i wsparcia w świetle doznawanej krzywdy.

W tym roku po raz kolejny kampania „16 Dni” realizowana będzie przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe w całej Polsce. Jednym z głównych założeń Kampanii jest zachęcanie uczestników do skupienia się na problemach z zakresu szeroko pojętej przemocy ze względu na płeć.

W ramach Kampanii w dniu 2 grudnia br. odbędzie się posiedzenie Zespołu opiniodawczo-doradczego „Kobiety w Służbach Mundurowych”, poświęcone problematyce przemocy wobec kobiet w służbach mundurowych.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania poświęconej kampanii.

 

Opublikowano w dniu 25.11.2014 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry