Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

29. Warsztat Sejmowy: Korupcja - czy warto nie wziąć?

W dniu 13 listopada 2014 r. w Sejmie odbył się 29. Warsztat Sejmowy, organizowany przez Stowarzyszenie Normalne Państwo w ramach 4 edycji Społecznych Warsztatów Parlamentarnych „Młodzi w Demokracji”. Temat tego spotkania brzmiał „Korupcja - czy warto nie wziąć?”.

Celem społecznych Warsztatów Parlamentarnych „Młodzi w Demokracji”  jest poprawa jakości polskiej demokracji, zwiększenie partycypacji obywatelskiej oraz budowa demokratycznego państwa obywatelskiego. Warsztaty adresowane są do osób z całej Polski w wieku od 17 do 35 lat, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół średnich i uczelni wyższych. Warsztaty stwarzają możliwość bezpośredniej konfrontacji z ludźmi świata polityki, mediów oraz ekspertów w swoich dziedzinach.

Gościem specjalnym 29. Warsztatu był Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Paweł Wojtunik.

Stowarzyszenie Normalne Państwo jest organizacją pożytku publicznego, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Celem Stowarzyszenia jest:

  • działanie na rzecz budowy Rzeczpospolitej Polskiej jako państwa przemyślanego, skutecznego i niedrogiego; 
  • troska o uczciwość i przejrzystość w życiu publicznym; 
  • szerzenie zasad etyki w sprawowaniu funkcji publicznych; 
  • ochrona praw obywatelskich; 
  • zwiększenie roli obywatela w życiu publicznym; 
  • zwiększenie aktywności obywatelskiej w życiu publicznym.

Stowarzyszenie wspiera wszelkie inicjatywy, które dotyczą czterech obszarów działania:

  • walki z korupcją; 
  • otwartych konkursów na stanowiska publiczne; 
  • prostego systemu podatkowego; 
  • demokracji bezpośredniej.

Źródło: normalnepanstwo.pl

 

Opublikowano w dniu 14.11.2014 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry